Tereny Zielone

Opieka nad terenami zielonymi, placami i drogami dojazdowymi, dzieli się na dwa okresy w roku. Jest to okres letni oraz zimowy.

Okres letni

W okresie letnim tereny zielone są pod szczególną opieką ze względu na okres wegetacji i intensywnego wzrostu roślin. Generalnie tereny zielone obsiane są trawą i to ona powoduje największe zaangażowanie we właściwym jej utrzymaniu. Wszelakiego typu zaniedbania ze względu na płytki system korzeniowy traw, mogą powodować ich wysychanie. Brak również systematyki koszenia traw doprowadza częstokroć do jej przerostu oraz pojawienia się roślin niepożądanych na jej powierzchni. Celem właściwej i profesjonalnej opieki nad trawnikami stosujemy bardzo wydajne oraz specjalistyczne kosiarki oraz wykaszarki. W większości są to urządzenia samobieżne. W razie takiej woli naszego klienta, powstały po koszeniu pokos wywozimy i dalej przeznaczamy do utylizacji. Częstokroć jednak urządzenia ustawione są tzw. mulczowanie, czyli rozdrobnienie trawy do malutkich, pozostających na trawniku, kawałków. Wielokrotnie tereny zielone to także miejsca nasadzeń krzewów ozdobnych oraz drzew. Możemy przejąć opiekę nad nimi przez systematyczne ich podlewanie, cięcie oraz stosowanie odpowiednich preparatów przeciw owadom oraz grzybom. Zabiegi, za każdym razem, wykonywane są przez wykwalifikowany personel, pod nadzorem osób z wieloletnim doświadczeniem w tych pracach. W przypadku terenów takich jak drogi, parkingi czy place, w okresie letnim, pozostaje nam jedynie zamiatanie zamiatarkami mechanicznymi napędzanymi silnikami spalinowymi lub jeśli jest takie życzenie klienta, akumulatorowymi. Cześć usług zamiatania wykonujemy sprzętem ręcznym.

Pielęgnacja terenów zielonych

Profesjonalne narzędzia i ekologiczna utylizacja

Systematyczne koszenie trawy

Utrzymywanie właściwego systemu korzeniowego

Okres zimowy

Okres zimowy to czas wzmożonych prac już nie na terenach zielonych, gdyż zazwyczaj są one przykryte warstwą śniegu. Całe zaangażowanie firmy skupione jest na utrzymaniu drożności ich użytkowania zarówno przez ruch pieszy jak i kołowy. Celem osiągnięcia takiego efektu pełnimy całodobowe dyżury operatorów sprzętu odśnieżającego. Zapewnia to szybką reakcję możliwie szybkie, rozpoczęcie odśnieżania mechanicznego. Jednocześnie przedmiotowe tereny, posypujemy piaskiem i solą lub specjalistycznie, chlorkiem wapnia. W przypadku braku możliwości zastosowania sprzętu mechanicznego, prace wykonujemy ręcznie. Na życzenie klienta zapewniamy wywóz śniegu.

Szukasz pracy?

Dołącz do profesjonalnego zespołu, gdzie jakość świadczenia usług idzie w parze z dbałością o dobre warunki pracy.