Przemysł

Większość fabryk, zakładów przemysłowych cechuje się tym, iż pracuje w systemie ciągłym. Stawia to przed firmą sprzątającą dodatkowe wyzwania. Są nimi praca maszyn, transport wewnętrzny czy ruch samych pracowników w obrębie stanowisk pracy jak i całej hali. Zazwyczaj usługę wykonuje się w okresie międzyzmianowym, ale również nad ranem, kiedy to trzecia zmiana wielokrotnie cechuje się zmniejszonym natężeniem ruchu towarów jak i pracowników. Szybkość więc jest kluczowym elementem prawidłowości realizacji zadań postawionych ekipie sprzątającej.

Wyzwania związane z zagęszczeniem stanowisk pracy

Mając jednak na uwadze powyższy wymóg stajemy przed pierwszym problemem. Zagęszczenie stanowisk pracy, umiejscowienia maszyn czy innych elementów wchodzących w skład procesu produkcji, powoduje, iż częstokroć nie można zastosować maszyn sprzątających posadzki, w wersjach o bardzo dużej wydajności roboczej. Konieczny, więc jest dobór mniejszych modeli, o mniejszej wydajności roboczej, lecz jednocześnie swymi gabarytami zapewniającymi dotarcie w miejsca, dla dużych maszyn niemożliwych. Rekompensatą tego stanu rzeczy musi być jednak zazwyczaj zwiększenie jednostek maszyn a co za tym idzie, ich operatorów.

Kwestie chemiczne, pył i gromadzenie odpadów

Drugim, istotnym elementem, który musi być uwzględniony w procesie planowania usługi sprzątania w przemyśle, jest kwestia środków chemicznych w nim stosowanych. Okoliczność występowania w przemyśle zabrudzeń uporczywych takich jak smary, oleje czy inne związki chemiczne będące częścią procesu produkcji lub będących odpadem, stawia wyzwanie w trakcie doboru preparatów do ich usunięcia. Nie ma w tym przypadku czasu na naniesienie preparatu, odczekaniu a następnie przeszorowaniu i zebraniu go do maszyny. Chemia sprzątająca musi być dobrana kierunkowo, dedykowana wręcz do każdego zabrudzenia, działać silnie i szybko, ale jednocześnie być bezpieczna dla ludzi i otoczenia. Spełniać winna wszelkie wymogi dopuszczalności, posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. Jedynie takie, certyfikowane preparaty mogą gwarantować prawidłową, oczekiwaną przez klienta, realizację usługi.

Bardzo istotnym problemem, występującym w wielu zakładach produkcyjnych, przemysłowych, jest drobny pył, jaki powstaje w procesie. Nie można, wręcz nie wolno usuwać go tradycyjnymi, odkurzaczami przemysłowymi. Ręczne sprzątanie nie daje efektu, powoduje częstokroć wzburzenie pyłów. Firma nasza posiada odpowiednie odkurzacze specjalistyczne z funkcją cyklon. Pracują one zazwyczaj na trzech silnikach zabezpieczonych antypyłowo. Zbiornik takiego odkurzacza uniemożliwia wystąpienia zjawiska zawirowania pyłów w jego wnętrzu a co za tym idzie, wzbudzenia jego energii w sposób niekontrolowany. Konsekwencją może być wybuch urządzenia lub inne, większe, destrukcyjne zjawiska.

Ogromnie ważnym, uzupełniającym usługę sprzątania elementem jest gromadzenie, sortowanie oraz przewóz w wyznaczone miejsca zarówno odpadów poprodukcyjnych jak i ogólnie, określając to, śmieci. Pracownicy naszej firmy, gotowi są to realizacji tego typu zadań. Posiadają stosowne szkolenia stanowiskowe, w razie konieczności mogą obsługiwać wózki do przewozu jak i same prasy do zgniatania odpadów.

Wybór odpowiednich środków chemicznych

Specjalistyczne odkurzacze

Gromadzenie i utylizacja odpadów

Wymogi bezpieczeństwa i efektywności istotne

Szukasz pracy?

Dołącz do profesjonalnego zespołu, gdzie jakość świadczenia usług idzie w parze z dbałością o dobre warunki pracy.